Cenová strategie

  • Jednoduchost

Cena je tvořena jednou sazbou za vámi zvolenou jednotku – kus, cbm, kilogram

  • Transparentnost

Vyúčtování je podloženo plnou statistikou v datové podobě včetně analytických kontrol

  • Flexibilita

Účtování vychází z Vámi realizovaných obchodních případů – konec fixních nákladů ve Vaší logistice